تعرفه های اشتراک ویژه استار کد

بعد از انتخاب اشتراک و پرداخت مشخصات خواسته شده در صفحه قبل را برای ما ارسال کنید

اشتراک 1 ماهه

10،000 تومان

خرید اشتراک
  • تعداد مشتریان : 40
  • محدودیت : ندارد!
  • مدت اعتبار : 30 روز

اشتراک 3 ماهه

20،000 تومان

خرید اشتراک
  • تعداد مشتریان : 10
  • محدودیت : ندارد!
  • مدت اعتبار : 90 روز

اشتراک دائمی (نامحدود)

25،000 تومان

خرید اشتراک
  • تعداد مشتریان : 12
  • محدودیت : ندارد!
  • مدت اعتبار : نامحدود