عنوان خدمات مدت سایز قیمت (ریال)
تبلیغات بنری عمودی در سایت 31 روز 240×120 60,000
تبلیغات بنری افقی در سایت 31 روز 60×468 70,000
تبلیغات متنی - پایین سایت 31 روز نامشخص 20,000
تبلیغات بنری در ادامه مطلب پست ها 31 روز 60×468 50,000
تبلیغات پاپ باکس در سایت 31 روز نامشخص 80,000
تبلیغات پاپ آپ پولی و غیر پولی در سایت 62 روز نامشخص 200,000