قوانین انجمن رسمی سایت
1- در انجمن مجاز به ارسال تبلیغات هستید
2- در انجمن از ارسال مطالب غیر اخلاقی و مطالب غیر اسلامی خوداری کنید در غیر این صورت از انجمن سایت و خود سایت اخراج می شوید
3- در انجمن هرگاه تعداد مطالب ارسالی شما در انجمن به 50 برسد مقام شما تغییر خواهد کرد
4- در انجمن هرگاه تعداد کسانی که به مطالب ارسالی شما تشکر کرده اند به 150 تشکر برسد تبلیغات سایت شما به صورت رایگان در قسمت تبلیغات متنی پایین سایت به مدت دو ماه قرار می گیرد
5- در انجمن هرگاه تعداد اخطار های شما به 20 عدد برسد از انجمن سایت اخراج می شوید