تعرفه تبلیغات در گرافیک برای وب
تبلیغات بنری در سایت
محل قرارگیریمدت قرارگیریقیمت
بنر های افقی سایت ما4 ماه5 هزار تومان
بنر های عمودی سایت ما3 ماه4 هزار تومان
تبلیغات پاپ اپ در سایت
محل قرارگیریمدت قرارگیریقیمت
تبلیغات اپ پاپ در سایت7 ماه10 هزار تومان
تبلیغات متنی در سایت
محل قرارگیریمدت قرارگیریقیمت
تبلیغات متنی در سایت1 ماه3 هزار تومان
با من تماس گرفته و سفارش دهید 09337868196

بانک ملی ایران

شماره کارت جهت واریز پول : 6037997238236526